Block
Dokter
Sonnemans Elly

Huisarts te Wilrijk

Welkom bij Dokter Sonnemans Elly

U vindt hier alle informatie over de dokterspraktijk van Dokter Sonnemans Elly, de openingstijden van de praktijk, informatie over de wachtdienst, hoe een afspraak te maken, het Globaal Medisch Dossier, enz...

Voorlopig werk ik enkel op afspraak vanwege coronacrisis

Maandag
Van 09u00 tot 10u30 en van 17u00 tot 19u00

Dinsdag
Van 09u00 tot 10u30

Woensdag
Op afspraak

Donderdag
Van 09u00 tot 10u30

Vrijdag
Van 09u00 tot 10u30 en van 17u00 tot 19u00

Mijn excuses als er door een dringend huisbezoek, wat vertraging op het schema zit. Ik doe mijn best om iedereen van dienst te zijn.

Dokter Sonnemans Elly aan huis

Huisbezoeken moeten telefonisch aangevraagd worden (03 825 18 00)
bij voorkeur voor 10.00 uur 's ochtends.

Binnen de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Daarom raad ik u aan om indien mogelijk op consultatie te komen. Op de raadpleging wordt u sneller en efficiënter gediend.

Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk of niet kan verplaatsen (hoogbejaarden, ernstig zieken, ....), kan u steeds een huisbezoek aanvragen.

Hou bij het aanvragen van een huisbezoek rekening met het feit dat huisbezoeken in een stad zeer tijdrovend zijn ( opstopping, werken, parkeerproblemen,…) en dat de dokter veelal niet kan voorspellen wanneer hij tijdens de dag kan langskomen. Dit hangt immers af van de drukte op de raadpleging en van de geografische spreiding van de andere aangevraagde onderzoeken.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

Hoe een afspraak maken

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:

U belt om een afspraak te maken naar het nummer 03 825 18 00

U maakt zelf een afspraak via de website:
Maak zelf online uw afspraak

Indien u uw afspraak bij de huisarts niet kan nakomen, gelieve deze dan ook (telefonisch of via het internet) tijdig te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren.

Indien u met 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.

Wenst u de dokter te spreken?

Telefonisch contact

Opvragen van resultaten kan op het nummer 03 825 18 00 op volgende ogenblikken:

Van maandag tot vrijdag tussen 11:30h en 12:00h

Op vraag kan een copy van de laboresultaten klaargelegd worden.

Dringende vragen kunnen door het secretariaat doorgegeven worden.

Consultatie houden over de telefoon is echter niet mogelijk. Een goede inschatting maken van een probleem kan niet over de telefoon… de hoorn heeft geen ogen! Bovendien blijkt dit soms aanleiding te geven tot verkeerde inschatting en telefonisch consulteren wordt door de Orde der Geneesheren (terecht) verboden.

De wachtdiensten

Tijdens de week vanaf 19u en tijdens het weekend kunt u een beroep doen op de wachtdienst.  Uw dokter doet ook mee aan de wachtdienst in een beurtrol.

Wachtdiensten en weekendwachten

Hoboken - Kiel - Valar
03 828 09 09

Omliggende regio's
0900 10 512

Bij afwezigheid tijdens weekend
www.wachtpostzuid.be

Apotheek
www.apotheek.be of 0900 10 512

Tandarts www.tandarts.be

De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer opbelt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de huisarts van dienst.

Hebt u in het weekend dus een dokter nodig? Bel dan één van deze weekendwacht-nummers. Deze nummers verbinden u rechtstreeks met de dokter van dienst. Opgelet: deze nummers zijn enkel geldig tijdens het weekend en op officiële feestdagen! (De weekendwacht loopt van zaterdagmorgen 7u00 tot maandagmorgen 7u00)

Bel 112 bij levensbedreigende situaties

Contact & Wegwijs

Dokter Sonnemans Elly - uw huisarts te Wilrijk

Dokter Sonnemans Elly
Rederijkerstraat 88
2610 Wilrijk
038251800